Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností:

UL Services s.r.o.
IČ 016 12 956
se sídlem Frymburk 31, 382 79
Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 21762.

UL Services s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování nás kontaktujte zde:

UL Services s.r.o.
Frymburk 31
382 79 Frymburk
Telefonní číslo: +420 603 478 117
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ochrana osobních údajů

Při vyplnění rezervace / poptávky ubytování, při objednání dárkového poukazu, při zaškrtnutí souhlasu k odběru novinek a speciálních nabídek ubytování, poskytujete společnosti UL Services s.r.o. některé Vaše osobní údaje. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).

Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl.6 odst.1 písm.b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl.6 odst.1 písm.c) GDPR), včetně z důvodu vedení evidenční knihy pro potřeby úhrady poplatku za rekreační pobyt (§ 7, odst. 3, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

b) ochrany svých oprávněných zájmů (čl.6 odst.1 písm.f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.

c) evidence osobních údajů nad rámec povinností pro vedení evidenční knihy správcem (ubytovatelem), vyplývajících z § 3, odst. 4, zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v rezervačním systému Trevlix, s.r.o..

d) marketingovým účelům

  • zaslání informací (novinky, aktuální cenové nabídky) o službách dodávaných správcem
  • zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi

aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl.6 odst.1 písm.a) GDPR.

Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Zpracováváme tyto osobní data

  • • základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ, datum narození /li>
  • • kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy
  • • u spolubydlících jméno a příjmení a datum narození
  • • informace o službách, které Vám poskytujeme
  • • informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů.
  • • fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách
  • • soubory cookies

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR 2016/679 zpracováváme údaje níže uvedené pro zajištění Vašeho ubytování a služeb s tím spojených po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných povinností: jméno, příjmení, adresa bydliště, věk. Uvedená data neposkytujeme dalším subjektům mimo zákonných nařízení.

Doba zpracování

Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména účetních dokladů a údajů vedených v evidenční knize). Ostatní informace uchováváme po dobu 6 let od skončení Vašeho pobytu u nás. Osobní údaje zpracovávané pouze pro marketingové účely budou zpracovávány do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 6 let. Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být zaslána na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Soubory cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Jak Google používá informace z webu nebo aplikací

Platnost

Tento dokument je platný od 1.1.2022 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách https://www.dvezatokykovarov.cz/