Storno podmínky

Zrušení Potvrzené rezervace Nájemcem či odstoupení Nájemce od Smlouvy se zaplacením odstupného (storno poplatky)

Nájemce je oprávněn zrušit Potvrzenou rezervaci či odstoupit od Smlouvy do prvního dne Ubytování (včetně) se zaplacením odstupného (dále též „Storno poplatek“) Ubytovateli, přičemž Storno poplatek činí při odstoupení od Smlouvy:

  • v době delší než 90 dní včetně před datem prvního dne Ubytování 0% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  • v době od 89 do 30 dní včetně před datem prvního dne Ubytování 30% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  • v době od 29 dní do 14 dní včetně před datem prvního dne Ubytování 60% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  • v době od 13 dní do 1 dne včetně před datem prvního dne Ubytování 90% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci
  • v první den Ubytování 100% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

Výše uvedené Storno poplatky platí v každém případě zrušení Potvrzené rezervace či odstoupení od Smlouvy ze strany Nájemce, ledaže Ubytovatel není schopen Ubytování poskytnout. Výše uvedené Storno poplatky tedy platí i v případě zásahu vyšší moci na straně Nájemce, kterým se rozumí situace, kdy z důvodu rozhodnutí orgánu veřejné moci, živelní události, válečného nebezpečí, stávky, blokády apod., nemůže Nájemce Ubytování využít.“

V době celosvětové pandemie a jiných specifických událostí může Ubytovatel vyhlásit Specifické stornovací podmínky, které budou použity na období s restrikcemi vyhlášenými orgány veřejné moci. Tyto Specifické stornovací podmínky budou v takovém případě součástí Smlouvy.